Контакти

 

За мнения или въпроси


9010 Варна

ТУ-Варна, Студентска 1

ас. д-р Ивайло Пенев

Е-mail: alumni@tu-varna.bg