Асоциация на възпитаниците на катедра КНТ

 

Уважаеми колеги,
завършили специалностите "Изчислителна техника", "Компютърна техника и технологии" и "Компютърни системи и технологии". Инициативен комитет и ръководството на катедра „Компютърни науки и технологии” имат амбицията и удоволствието да обявят инициатива по учредяване на Асоциация на възпитаниците на катедра „Компютърни науки и технологии” при Технически университет - Варна.

Ние вярваме, че всеки от вас носи в сърцето си добри спомени за студентските си години и от дистанцията на времето оценява качеството на получените знания и възпитанието в дух на откривателство и свободолюбие.

Основната цел, която си поставяме с учредяването на Асоциацията, е създаването на общество от възпитаници на Катедрата, които на доброволен принцип да подкрепят и подпомагат:

  • Запазване и предаване на академичния дух;
  • Споделяне на знания между възпитаници и учащи се;
  • Стимулиране на изявени студенти - участници в национални и международни професионални състезания;
  • Модернизиране на материалната база;
  • Повишаване качеството на преподаваните знания;
  • Поддържане на контакти със своите съвипускници;

Уважаеми приятели,
Ако някъде вътре във вас все още гори огънчето от студентските години, споделяте от сърце идеята за Асоциация и сте готови да помогнете и работите нашата идея да се превърне в реалност, сте добре дошли в катедра „Компютърни науки и технологии” при Технически Университет Варна.